Miles

মাইলস


_____________________________________________________________________________________________

Firiyea Dau

_________________________________________________________________________

Gm…………..….F……………..…..Gm
Nisho korecho amai     ki nithur cholonae
Gm…………..….F……………..…..Gm
Tumihina e ridoy amar      akaki osohae
Gm…………..….F……………..…..Gm
Nisho korecho amai     ki nithur cholonae
Gm…………..….F……………..…..Gm
Tumihina e ridoy amar      akaki osohae

D#………………..F………..D#………………F
Pae haranor bedonae pure colechi sarakhon
D#………………..F………..D#………………….F
Kenotumi miche maae bedhe chile amae tokhon

Gm………F…………D#…………..F
Firiyea dao,amari prem tumi firiyea dao
Gm………..F…………..D…………….Gm
Firiyea Dao,harano dingulo avabe chole jeo na


Gm………..F………Dm……….Gm
Amar e ridoy jure sudhu tumi chile
Gm………..F………Dm……….Gm
Joto such Chilo mone keno muche dile
D#………………..F………..D#………………F
Pae haranor bedonae pure colechi sarakhon
D#………………..F………..D#………………….F
Kenotumi miche maae bedhe chile amae tokhon

Gm………F…………D#…………..F
Firiyea dao,amari prem tumi firiyea dao
Gm………..F…………..D…………….Gm
Firiyea Dao,harano dingulo avabe chole jeo na


D#………………..F………..D#………………F
Okaron ovimane tumi cole jeo na
D#………………..F………..D#………………F
Mayabi a badhon Chire,dure sore jeo na

D#………………..F………..D#………………F
Pae haranor bedonae pure colechi sarakhon
D#………………..F………..D#………………….F
Kenotumi miche maae bedhe chile amae tokhon

Gm………F…………D#…………..F
Firiyea dao,amari prem tumi firiyea dao
Gm………..F…………..D…………….Gm
Firiyea Dao,harano dingulo avabe chole jeo na

_________________________________________________________________

Hridoy hina (kede jai) _ Miles (shafin ahamed)

_________________________________________________________________


(B)Kede jay (Ebm)ei (C#m)mon kede (F#)jay
(B)Kete jai (Ebm)a (C#m)jibon kete (F#)jai

O hri(G#m)doyhina kokhono ki (Ebm)tomar
Mone (C#m)poreee naaa (F#)amake
O hri(G#m)doyhina kokhono ki (Ebm)tomar
Mone (C#m)poreee naaa (F#)amake

(B)Kede jay (Ebm)ei (C#m)mon kede (F#)jay
(B)Kete jai (Ebm)a (C#m)jibon kete (F#)jai

(B)Koto shriti makha (Ebm)din gulo
Kano (C#m)kuasay sudhu dheke (F#)jai

(B)Nishongo akhoon (Ebm)akaki
guitarchordworld.net
Din kete (C#m)jai nirobo (F#)bethay

O hri(G#m)doyhina kokhono ki (Ebm)tomar
guitarchordworld.net
Mone (C#m)poreee naaa (F#)amake
O hri(G#m)doyhina kokhono ki (Ebm)tomar
Mone (C#m)poreee naaa (F#)amake

(D)Kede jay (F#m)ei (Em)mon kede (A)jay
(D)Kete jai (F#m)a (Em)jibon kete (A)jai

O hri(D)doyhina kokhono ki (Bm)tomar
Mone (F#m)poreee naaa (A)amake
O hri(D)doyhina kokhono ki (Bm)tomar
Mone (F#m)poreee naaa (A)amake


___________________________________________________________________________________


Aar koto kal_ Miles

____________________________________________________________________________________


Em………Bm…Em……..Bm
Ses bikeler aloe bisad sondhae
D…………….Bm………..…..Em
Colte colte pothe hotat prosno jage
……..Em……………C………Bm…………..Em
Aar koto kal khujbo tomae, aar koto kal khujbo tomae

Em………………………………………..……..B
Majh rate ghum venge chae dekhi akase tarar mela
Em………………………………..B
Rater him jhore gacher pata amon somoe
Em………………………………………..……..B
Majh rate ghum venge chae dekhi akase tarar mela
Em………………………B……………………….……..Bm
Rater him jhore gacher pata amon somoe,hoth prosno jage

Aar koto kal khujbo tomae, aar koto kal khujbo tomae


Majh rate ghum benge shae dekhi akase jochona dhara
Udasi pakhi kade chae sunnotae amon somoe
Majh rate ghum benge shae dekhi akase jochona dhara

Udasi pakhi kade chae sunnotae amon somoe , hotat prosno jage
Aar koto kal khujbo tomae, aar koto kal khujbo tomae
Ses bikeler aloe aar koto kal khujbo tomae,

___________________________________________________________________________________


Piyashi mon _ Miles

___________________________________________________________________________________


Dm……….C……Bb………C
Palatok e hridoye  vase kar chobi
Dm……….….C………..…Bb………..……C
Sohosa elomelo keno hoe sobai keno hoe sobai

Bb………..……C…………. Bb………..……C
Vule jibone ocean badhon mone jage aj keno aloron
Dm………. ……Bb………C………Am………C
Kije cae e mon ki khoje sarakhon amar piasi mon  (??)


Dm…………. ……Bb…………………C
Ke jeno kane kane bole dao sara dao sobi vule
Dm…………. ……Bb…………………C
Moneri poricito bake thomke daralam pichu dake

Bb………..……C…………. Bb………..……C
Vule jibone ocean badhon mone jage aj keno aloron
Dm………. ……Bb………C………Am………C
Kije cae e mon ki khoje sarakhon amar piasi mon


Dm…………. ……Bb…………………C
Hridoye rinijhini baje ,kheali kon sur fire fire
Dm…………. ……Bb…………………C
Amare nie cole dur ,ojana kon lokaloe

Bb………..……C…………. Bb………..……C
Vule jibone ocean badhon mone jage aj keno aloron
Dm………. ……Bb………C………Am………C
Kije cae e mon ki khoje sarakhon amar piasi mon


Dm……….C……Bb………C
Palatok e hridoye  vase kar chobi
Dm……….….C………..…Bb………..……C
Sohosa elomelo keno hoe sobai keno hoe sobai

Bb………..……C…………. Bb………..……C
Vule jibone ocean badhon mone jage aj keno aloron
Dm………. ……Bb………C………Am………C
Kije cae e mon ki khoje sarakhon amar piasi mon

___________________________________________________________________________________


  ----Thanks for visiting-----

   (admin - mishu)

______________________________________________________________

কোন মন্তব্য নেই: